آرشیو دسته بندی : حقوق از دیدگاه برزگان

  • حقوق از دیدگاه بزرگان

    حقوق از دیدگاه بزرگان

    آزادی بشر آزادی بشر در بعد تشریعی است و این آزادی سرمایه گرانقدری است که خداوند به انسان عطا فرموده است . اگر مردم آزادی تشریعی خود را در اطاعت حضرت باری تعالی به کار گیرند و اوامر الهی را اجرا نمایند ، مدارج کمال را می پیمایند  ، به مکارم اخلاقی متخلق می گردند […]

    ادامه مطلب ...