آرشیو دسته بندی : مراکز هم اندیشی حقوقی

 • مراکز هم اندیشی حقوقی

  مراکز هم اندیشی حقوقی

  مرکز هم اندیشی تشکل های غیر دولتی حقوقی با محوریت کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی درسال ۱۳۹۰تشکیل گردیده است در این راستا از تمامی مجموعه ها ی حقوقی و حقوقدانان دعوت به حضور و یا ارائه ی مطالب و مقالات مینماید www.icintl.org

  ادامه مطلب ...
 • مرکز هم اندیشی

  مرکز هم اندیشی

  مرکز هم اندیشی تشکل های غیر دولتی حقوقی با محوریت کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی درسال ۱۳۹۰تشکیل گردیده است در این راستا از تمامی مجموعه ها ی حقوقی و حقوقدانان دعوت به حضور و یا ارائه ی مطالب و مقالات مینماید www.icintl.org

  ادامه مطلب ...