کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی در راستای تحقق هدف ارتقای فرهنگ حقوق بشر ، نشست هم اندیشی با موضوع ( سازمان های مردم نهاد و فتنه داعش ) را در دستور کار خویش دارد .


با سلام و احترام .
به استحضار می رساند :
کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی در راستای تحقق هدف ارتقای فرهنگ حقوق بشر ، نشست هم اندیشی با موضوع ( سازمان های مردم نهاد و فتنه  داعش ) را در دستور کار خویش دارد .
در این راستا چند محور فصل بندی گردیده است .
با عنایت به اینکه فتنه این گروه تکفیری در اولویت قرار دارد ، بدینوسیله ضمن اطلاع رسانی به دستگاه های اجرایی ، تصمیم سازی دولتی و سازمان های غیر دولتی ، درصورت اهمیت موضوع برای آنان ، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری ، ستادی و اجرایی و یا هر آنچه که مستلزم ذکر نام است ، را اعلام نمایید .
Icintl.org
Fatemi_icintl@yahoo.com