مشاوره ها


2(1)

مشاوره ها

خدمات مشاوره ای کانون از حیث تقسیم بندی به شرح ذیل می باشند :

مشاوره های خانوادگی – ثبتی – ملکی – حقوقی – کیفری – تعزیرات – اداری و استخدامی – مالیاتی – کمیسیون های مختلف – شوراها – سازمان های مردم نهاد – ارث – وصیتنامه – حقوق کودک .

خدمات مشاوره ای از حیث رویکرد ها به شرح ذیل می باشند :

رویکردهای پیشگیرانه – ارتقای دانش حقوق و تکالیف – کاهش احتمال اختلاف شهروندان – کاهش ورودی پرونده ها به مراجع انتظامی ، قضایی و اداری – کاهش اختلافات شهروندان و دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی .

خدمات مشاوره ای رایگان :

این خدمات به اشخاص حقیقی ذیل ارایه می گردد :

افراد تعرفه شده از ناحیه کمیته امداد امام خمینی ( ره ) .

برای مشاوره با این شماره تماس بگیرید

موبایل :۰۹۱۲۲۰۱۶۶۶۴