طرح هر خانواده یک وکیل


طرح هر خانواده یک وکیل

کلیات طرح :

کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی در راستای ارتقای و گسترش فرهنگ حقوقی شهروندی  با تصویب هیات امنای خویش  مقرر داشت تا برای دستیابی به ضابط مند کردن روابط شهروندی اقدام به تدوین و اجرای طرح سازمان دهی شده ی ( هر خانواده یک وکیل ) بنماید .

این طرح دارای چند گام می باشد که دو گام آن در این  بیان مطرح می گردد :

 – گام اول : ارایه خدمات مشاوره حقوقی رایگان در تمامی سراهای محله .

 – گام دوم : ارایه کد حقوق شهروندی به مراجعه کنندگان . 

این طرح در دو سطح صورت می پذیرد :

 سطح اول:  پشتیبانی حقوقی از مجموعه سازمان رفاه و مشارکت های اجتماعی

سطح دوم : ارایه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به شهروندان در سطح محلات . 

 

اهداف طرح :

 – ارتقای  سطوح علمی و عملی شهروندان در سطح شهر تهران .

 –  تعیین کد حقوق شهروندی برای هر خانواده

 – کاهش حداکثری اختلافات شهروندان .

 – کاهش ورودی پرونده ها به مراجع انتظامی و قضایی

 – کاهش اختلافات و تنزل ورودی پرونده ها به ادارات دولتی از جمله شهرداری ها  

ضرورت اجرای طرح :

 –  اتلاف وقت شهروند جهت دستیابی به دفتر وکیل و مشاور حقوقی .

 –  سفرهای درون شهری با وجود ترافیک آزاردهنده تهران برای  شهروندان   .

 –  نیاز شهروند به خاطر دستیابی به پارکینگ و محل پارک خوردرو .

 – عدم دسترسی به موقع شهروند به مشاور حقوقی و وکیل دادگستری .

 –  وجود اختلافات گسترده حقوقی  فیابین شهروندان .

روش های اجرای طرح  :

 –  در اختیار داشتن مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری  به تعداد سراهای محله از ناحیه کانون .

 – ابلاغ اجرای طرح به تمامی مدیران محلات جهت همکاری با کانون .

 – برگزاری نشست توجیهی با کلیه مدیران محلات  .

 – در اختیارگذاردن فضای مناسب جهت اجرای طرح .

 – تبلیغ و اطلاع رسانی انجام طرح در هر محله توسط مدیریت محله .

 – تنظیم جدول حضور مشاوران در سراهای محله با توافق مدیریت محله و مدیریت کانون .

 – ارایه خدمات مشاوره حقوقی رایگان در سراهای محلات توسط مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری .

 – تعیین و ارایه کد حقوق شهروندی به مراجعین .

 

 

دستاوردهای اجرای  طرح :

– کاهش حداکثری تنش های شهروندان تهرانی .

 – کاهش آسیب های روانشناسی اجتماعی شهروندان و مدیران شهری .

 – ایجاد و گسترش رفتار قانونمند در بین شهروندان  ، کارمندان و مدیران  در سطح شهر .

 – تبدیل افراد  قانون گریز و یا بی تفاوت به قانونمداری به شهروندان ضابطه مند.

 – ارتقای سطح کنترل اجتماعی با رویکرد قانونمداری در سطح شهر تهران .

گستره اجرای طرح :

گستره اجرای طرح تمامی محلات سطح مناطق ۲۲    گانه شهر  تهران می باشد .  لیکن مناطق یک ،سه ،هفت ،هفده و بیست به عنوان شروع به کارتعیین  می گردد .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     سیدمهدی فاطمی نظر

                                                                                                                                                                                                                                                                                      مدیر عامل کانون