به استحضار می رساند : چهارشنبه مورخ ۲۰ آبانماه اولین نشست کارگروه سه جانبه کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی ، فرمانداری تهران و شورای شهر تهران برگزار گردید . موضوع : صیانت از حقوق شهروندی .


به استحضار می رساند :
چهارشنبه مورخ ۲۰ آبانماه  اولین نشست کارگروه سه جانبه کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی ، فرمانداری تهران و شورای شهر تهران برگزار گردید .
موضوع : صیانت از حقوق شهروندی .
مکان : دفتر کانون .
حاضرین :
معاونت سیاسی و انتظامی فرمانداری جناب ناصر بخت ، خانم ها مروستی و محمدیان از اداره اجتماعی فرمانداری .
آقایان اصغری و عبادتی از شورای اسلامی شهر تهران .
آقایان فاطمی نظر ، علوی ، امینی ، جوادی ، مجید زاده ، طبایی از کانون تبادل اندیشه های نوین حقوقی .
اهداف جلسه :
بررسی راه کارهای راهبردی و اجرایی زمینه های فرهنگ عمومی ، فرصت ها و تهدید ها ، ارتقای شاخص ها ، قوانین و مقررات جملگی با محوریت حقوق شهروندی .
Www.icintl.orgIMG-20151113-WA0017