برجام ، بیان اول :


برجام ، دیروز ، امروز ، فردا
بیان اول :
رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقده من لسانی ، یفقهو قولی .
پروردگارا سینه ام را گشاده دار و کار را بر من آسان کن . گره از زبانم بگشای تا سخنم را درک کنند .
همانگونه که مستحضر هستید ، قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹۴/۷/۲۲ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۱۴/۵۲۸۳۲ مورخ ۹۴/۷/۲۳ واصل گردیده و جهت اجرا به ریاست جمهوری ابلاغ گردیده است .
در این قانون آمده است :
دولت در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی درصورتی می تواند به شکل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترک ( برجام ) را اجرا کند که احکام و تکالیف مندرج در قانون را در فرآیند اجرا رعایت نماید .
نکات قابل توجه :
۱ . تعیین حدود اجرای داوطلبانه برجام .
۲ . تصمیمات داوطلبانه از نظر شکلی و محتوایی .
۳ . اجرایی نمودن داوطلبانه برجام با دولت است .
۴ . دولت صرفا می تواند در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی اقدام نماید .
۵ . دولت مکلف است جهت اجرایی نمودن اقدامات داوطلبانه اجرای برجام ، احکام و تکالیف مندرج در قانون طی ۹ ماده و ۲ تبصره را اجرا نماید .
شایسته است حقوقدانان گرامی ، اصحاب رسانه و جملگی متخصصین امر درخصوص ۵ بند فوق الذکرو البته با میزان قانون ، نسبت تکلیف را به اقدام سنجیده تا به دور از هرگونه نظریات شخصی غیرکارشناسی ، توصیف ، تبیین و استنتاج کارشناسی و کارآمدی حاصل آید .
زیرا که در برهه ای از زمان قرار داریم که منافع ملی کشور عزیزمان ایران مورد هجوم زیاده خواهی های استکبار قرار گرفته است و ملت عزیز ایران و رهبری معظم بیش از پیش به دانش شما سروران و نخبگان کشور نیازمند می باشند .

بدون دیدگاه

پاسخ دهید