آراء و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری ۲۰۰۰-۱۹۸۷ (جلد دوم)


 

آراء و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری ۲۰۰۰-۱۹۸۷ (جلد دوم)

کتاب آراء و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری ۲۰۰۰-۱۹۸۷ (جلد دوم)

Advisory Opinions & Verdicts of the International Court of Justice Vol. 2

محمدرضا ضیائی بیگدلی و همکاران

چاپ دوم ۱۳۹۳                                                  قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال

جلد دوم کتاب آراء و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری توسط انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۹ چاپ شده است که آراء و نظریات مشورنژتی دیوان را از سال ۱۹۸۷ تا سال ۲۰۰۰ شامل می شود و آقایان دکتر سید قاسم زمانی٬ دکتر حبیبی مجنده٬ دکتر نادر ساعد٬ دکتر محسن عبداللهی٬ هیبت اله نژندی منش٬ ایوب عبدی٬ امیرساعد وکیل٬ علی فاتح و امیر ضیاء الدینی در ترجمه آن همکاری داشته اند. لازم به ذکر است کتاب حقوق بین الملل عمومی آقای دکتر ضیایی بیگدلی پس از کتاب مقدمه علم حقوق دکتر ناصر کاتوزیان پر فروش ترین کتاب حقوقی بعد از انقلاب تلقی می شود که نزدیک به چهل بار تجدید چاپ شده است.